MAking DRONES FOLLOW ORDERS

Drone teknologi giver nye muligheder for at indtage det tredimensionelle rum. Med droner kan vi flyve i formationer og have eksperimenterende luftakrobatik. De kan både bruges til krig og ødelæggelse, men også til at bringe nødhjælp og medicin til fjerne områder. Kunstnerisk kan vi lave performative forestillinger hvor vi danser med dem. Vi vil med denne workshop undersøge hvordan vi kan programmere droner til at følge vores instruktioner. Vi vil hacke og modificere dronerne til at kunne gøre ekstra ting. F.eks. at droppe ting eller samle ting op. Du kommer til at lave en projekt over to uger hvor du skal programmere en drone til at gøre noget. Det kan være et eksperiment i at kontrollere droner med "gestures", en interaktiv installation eller mere. Du vil lære basale programmering og physical prototyping. Med frameworks som javascript, java, processing og Arduino.

Undervisere:

Mads Høbye: hobye@ruc.dk

Ebbe Vang: ebbevang@ruc.dk

I skal altid medbringe:

  • Opladt bærbar computer og lader.

  • Papir og tegnegrej.

  • Opladt Smartphone (hvis i har sådan en).

Forberedelse til første kursusgang

  1. Installer tello app på smartphone

Gå ind i jeres app store (Android eller IOS) og søg på Tello Drone. Sørg for at installere appen før første undervisningsgang.

  1. Opret som bruger på p5js siden

Gå ind ind på https://editor.p5js.org/ og opret jer i hjørnet

3. Se video og læs her:

https://learn.hobye.dk/development/p5js/basics

4. Installer Google drive på din computer og tilføj workshop mappen

Det er vigtigt at i har installere google drive på jeres computer. For at vi hurtigt kan dele filer mellem hinanden skal i installere google drive:


(sørg for at i syncroniserer mappen fra moodle med jeres computer)

Fravær og beståelses krav

Dette er en workshop d.v.s. at 100% deltagelse er forventet. Der vil være navneopråb hver morgen kl 10 sharp. Hvis man kommer for sent får man en halv dags fravær. Man må maks have to dages fravær og man skal deltage til generalprøve og showtime med et projekt eller demo.

Program (kl 9:45-16:15)

Hver dag er 9:45-16.15. Programmering kl 10.00 - 11.45. Frokost pause mellem 11.45-12.30. 12.30 - 16.00 opgave eksperimentering workshop studio. Der vil løbende komme ændringer i programmet som vi går igang med projekter og ideer.

Vi skal være i bygning 37 i det nye eksperimentielle lab. Sørg for at komme til tiden og få sat du computer op etc.

Uge 1

Mandag:
Tello drone intro + brainstorming

https://editor.p5js.org/hobyedk/sketches/WB_vNw492

Tirsdag:
Lav et mønster + brianstorming

Onsdag:
Avancerede interfaces + gruppe dannelse

Torsdag:
Gruppearbejde

Fredag:
Grundliggende kode principper

Uge 1

Mandag:
Gruppearbejde + planlægning af ugen.

Tirsdag:
Hvad i har brug for.

Onsdag:
Hvad i har brug for + general prøve

Torsdag:
Hvad i har brug for

Fredag:
Showtime

Kompendium

Undervisningen er workshop baseret og viden vil blive tilegnet ad-hoc, der er derfor ikke et specifikt kompendium der skal gennemlæses, MEN i kigge igennem følgende guides og tutorials i forhold til p5js, tello droner og generel programmering:

P5js og programmering

Showtime

I stedet for det sædvanlige format på showtime, skal de studerende, enkeltvis eller i mindre grupper, leve op til tre ting:

1. Dokumentere deres proces og produkt for workshoppen (fx vha. ThirdRoom, GitHub el. lign.) og linke til dette på Showtime-siden på Moodle

2. Lave en kort videopræsentation, hvor de formidler hvad de har lavet på workshoppen til deres medstuderende (videoen kan fx laves og uploades til video.ruc.dk vha. Kaltura) og linke til denne på Showtime-siden på Moodle

3. Orientere sig i medstuderendes præsentationer, og efterlade konstruktive kommetarer til mindst fem andre grupper/studerendes præsentationer

Disse tre punkter træder i stedet for aktiv deltagelse i Showtime, som et krav for at få godkendt workshop-deltagelse.

Formålet med dette format for Showtime er, at give de studerende mulighed for at hente viden og inspiration fra de metoder, værktøjer og produkter, som studerende på andre workshops har arbejdet med.

Jeg vil foreslå at I sætter tid af:

  • om formiddagen d. 2. oktober af til at de studerende klargør deres præsentationer (punkt 1 og 2)

  • om eftermiddagen d. 2. oktober til at de studerende på jeres workshop sidder i workshoplokalet og gennemgår præsentationer fra de andre workshop

Således at Showtime forbliver en fælles aktivitet. Studiemiljøtutorerne har tilbudt at stille op med sodavand og snacks, så det forhåbentligt kan blive en hyggelig afslutning på jeres workshops.

Showtime på Moodle

Der er oprettet et Moodle-rum til Showtime: Humtek – Workshop showtime. Her er alle studerende og workshopansvarlige tilknyttet, og jeg har oprettet en rubrik til hver workshop.

Jeg vil bede jer lægge links ind under jeres workshop til de studerendes 1) Dokumentationer og 2) videopræsentationer senest fredag d. 2. oktober kl 12.00 – således at de er klar til at blive set og kommenteret om eftermiddagen.

I kan bruge ’Opslagsværk’-funktionen til at give de studerende mulighed for selv at indtaste en kort beskrivelse og links til deres dokumentationer og videoproduktioner, eller I kan vælge at indsamle links fra de studerende og gøre dette selv. Hvis I vælger at gøre det selv, kan I blot slette linket, som jeg har indsat under jeres workshop.Slides og offentlige dokumenter